Rzeźba kameralna

Jest w tym na pewno trochę megalomanii. Ale kto by się jej oparł, gdyby zobaczył wykonany przez siebie relikwiarz w skarbcu Bazyliki św. Piotra w Rzymie czy na Jasnej Górze, albo w Katedrze Wawelskiej. Wśród innych, ustawianych tam od lat.

Czesław Dźwigaj

Małe formy rzeźbiarskie

Rzeźba
kameralna

Monstrancje i relikwiarze