Twórczość

Sztuka w jakiejkolwiek postaci i dyscyplinie służy do wypowiadania swoich uczuć i myśli. Jest medium służącym do porozumiewania się z innym człowiekiem. Jej celem nie jest imitacja, lecz przesłanie duchowe.

Czesław Dźwigaj

Medalierstwo

Spośród  600 medali i plakiet wykonanych w brązie na uwagę zasługują nie tylko medale okolicznościowe, robione na zamówienie, ale też autorskie, osobiste wypowiedzi zawarte w tej najmniejszej, artystycznej formie. Najczęściej dwustronne, lane lub bite, patynowane, srebrzone i złocone, zachwycają precyzją rysunku, bogactwem ikonografii, przy równoczesnej umiejętności użycia syntezy, skrótu i symbolu.

Płaskorzeźby i tablice

Reliefy o tematyce świeckiej i kościelnej, najczęściej zrealizowane w brązie, nierozerwalnie związane są z architekturą budowli, którą mają dodatkowo ozdabiać.
Dominantą tablic pamięci jest ich upamiętniająca funkcja: tekst, odświętny charakter i realizm, co ogranicza twórcę, ale równocześnie stanowi artystyczne wyzwanie. Kilkadziesiąt tych realizacji świadczy o artystycznej wizji i rzeźbiarskim kunszcie autora.

Rzeźba kameralna

Niewielkie, kilkunastocentymetrowe rzeźby mają często charakter wypowiedzi autorskiej; inspirowane twórczością Dantego i motywem wędrówki, obrazują pojęcia i uczucia, zawierają w niewielkiej przestrzeni cały ładunek treści i emocji. Są też realizacjami okolicznościowymi. Osobny i szczególny rozdział stanowią monstrancje i relikwiarze.

Rzeźba monumentalna

Nie sposób zaprezentować wszystkich, przeszło 200 zrealizowanych na całym świecie pomników, będących niewątpliwie dominantą twórczości artysty. Pomniki wielkich ludzi, pomniki artystów, rzeźba sepulkralna, pomniki św. Jana Pawła II, figury święte, pomniki upamiętniające ważne wydarzenia historyczne i patriotyczne – aranżowane w przestrzeniach urbanistycznych i pejzażach – oglądać można na wszystkich kontynentach świata.

Porta

Porta – wrota do świątyni, drzwi spiżowe – to nie tylko temat i zawarta treść teologiczna. Kompozycja całości, synteza treści, prowadzenie szczególnej „narracji” opartej często na motywach z życiorysów świętych – patronów danego kościoła, równoczesna ilustracyjność i symbolika – to wszystko składa się na warsztat rzeźbiarski, wiedzę i intuicję artystyczną autora przeszło 50 spizowych port.

Aranżacja wnętrz

Artysta zaprojektował i zrealizował przeszło 45 całościowych wnętrz sakralnych, jest też autorem poszczególnych elementów architektury kościelnej: witraży, polichromii, ołtarzy, chrzcielnic, monstrancji. Projektowanie wnętrz sakralnych, a zwłaszcza ołtarza jest wyzwaniem teologicznym i estetycznym – wymaga głębokiej znajomości biblii i tradycji Kościoła, ceremoniału mszy świętej, a z drugiej strony perfekcji warsztatu i wrażliwości.

Rysunek

Szkic, rysunek – król sztuk plastycznych –  jest nie tylko punktem wyjścia do wszelkich dalszych artystycznych działań związanych z projektowaniem rzeźb, ale jest też w dorobku artysty odrębną, samodzielną formą twórczości. Często eksponowany w formie samodzielnych wystaw, bywa też łączony w cykle z poetycką twórczością artysty. Miejsce nadzwyczajne zajmują tu ELEGIE: cykl 15 wierszy, rysunków i dwustronnych medali z brązu.

Grafika

Grafika – technika linorytu którego efekt jest bardzo zbliżony do najstarszej techniki druku wypukłego – drzeworytu – jest od początku obecna w twórczych poszukiwaniach Artysty.
Linoryty – nie pokazywane do tej pory, sporadycznie publikowane, tworzone systematycznie od końca lat 70. ubiegłego wieku uzupełniają myśl filozoficzną i dopełniają symbolikę świata przedstawionego w poezji oraz rysunku.

Malarstwo

Malarstwo towarzyszyło Artyście od samego początku. Najwcześniej, od II połowy lat 60. powstawały pejzaże w akwareli oraz abstrakcyjne oleje. Jego największe realizacje malarskie przypadają na XXI wiek, kiedy to powstały cykle monumentalnych obrazów olejnych o wątkach narodowych i ponadczasowych, pełne alegorycznych przedstawień Polonii, historycznej narracji, symboliki, aluzyjności, personifikacji pojęć i wielkiej syntezy ludzkiej kondycji – ludzkiego bytu

Twórczość literacka

Na summę dokonań twórczych Profesora składa się także twórczość literacka:
eseje o sztuce oraz wiersze, zebrane w 5 albumów poetyckich. Jego wiersze, o rozbudowanej metaforyce, bardziej intelektualne niż emocjonalne, pełne wieloznaczności, odniesień do wiedzy naukowej i teologicznej, rozważań filozoficznych, przywołują skojarzenia ze stylistyką i barokowym konceptem, tworząc pejzaż myśli i wizji spraw ostatecznych. Liczne wiersze artysty zostały przetłumaczone na języki włoski, niemiecki, angielski oraz rumuński.