Rzeźba monumentalna

Rzeźba monumentalna

Pomnik jest słowem dialogu. Ma jakąś formę i tym samym zajmuje stanowisko. W przestrzeni publicznej nie ma formy czystej i samej dla siebie. Zawsze będzie słowem w jakiejś dyskusji, sporze czy…wojnie.

Pomniki Jana Pawła II

Golgota Beskidów,
Radziechowy k. Żywca

Via Sancta

To nadzwyczajny cud, którym obdarzeni są wybrańcy. Spotkać się ze świętym w doczesności. A mnie to się zdarzało wielokrotnie
z IV tomu poezji Między snem a dniem